Integrale kindzorg

Aangezien de door het MKS (Medisch Kindzorg Systeem)-programma gestelde doelen in de projectperiode niet zijn gehaald, is in het kader van het werkbezoek van Minister de Jonge aan het Kinderzorghuis Binnenveld in Barneveld een onder leiding van BINKZ opgestelde en door de andere MKS partners onderschreven Routemap naar Integrale Kindzorg overhandigd.

Door de MKS partners is vervolgens afgesproken om de meerjaren agenda van het MKS programma, de beleidsadviezen van het rapport Patient Journey’s van het Kenniscentrum Palliatieve zorg en de Kwaliteitsstandaard voor het zieke kind op te nemen in de agenda van de Routemap naar Integrale Zorg.

(klik op de afbeeldingen om deze te vergroten)

Door inzet van BINKZ is een projectstructuur en projectvoorstel uitgewerkt om een begin te maken met de uitwerking van de Route Map. Met de Routemap nemen de partners het initiatief om tot de implementatie te komen van de Integrale Kindzorg in de komende 5 jaar.

Centraal staat het concept van het overkoepelend zorgplan en een daaraan gekoppeld dekkingsplan. Deze aanpak maakt het mogelijk om integrale kindzorg als maatwerk te kunnen organiseren over de grenzen van de instellingen heen, voor kind, broertjes en zusjes en ouders en passend bekostigd uit de verschillende betrokken stelsels.

Daarbij wordt een regionale aanpak voorgesteld, waarbij een drietal aspecten idealiter in samenhang zullen worden aangepakt.