Medisch Kindzorg Systeem (MKS)

Het Medische Kindzorg Systeem: gebaseerd op de rechten van het kind
Het MKS is een systematiek voor het indiceren, organiseren en uitvoeren van verpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis voor kinderen en jongeren (0 t/m 17 jaar) met een somatische (lichamelijke) aandoening die onder de eindverantwoordelijkheid staan van een kinderarts of een andere medisch specialist. Het MKS – nog volop in ontwikkeling – is gebaseerd op de rechten van het kind. De behoeften van het kind (en het gezin) staan altijd centraal. Zij moeten ook buiten het ziekenhuis kunnen rekenen op hoogstaande, doelmatige en duurzame zorg.

Verpleegkundige zorg aan kinderen buiten het ziekenhuis
Het MKS is manier van indiceren, regelen en organiseren van (medische) zorg buiten het ziekenhuis aan kinderen tot en met 17 jaar met een somatische (lichamelijke) aandoening. Deze kinderen staan onder de eindverantwoordelijkheid van een kinderarts of een ander medisch specialist. Het MKS omvat vier fasen: verwijsboom, hulpbehoeftescan, overkoepelend zorgplan en beslisboom. Daarbij staan de belangen van het kind en de ouders/verzorgers voorop. Het doel: dezelfde kwaliteit van zorg als in het ziekenhuis: hoogstaand, doelmatig en duurzaam. Zodat het kind de best mogelijke zorg krijgt. En zodat het kind en gezin zo normaal mogelijk kan functioneren.

MKS projecten
Het Medische Kindzorgsysteem (MKS) is volop in ontwikkeling. Het omvat vier fasen en is bedoeld als instrument voor iedereen die is betrokken bij de zorg voor een (ernstig) ziek kind. Het MKS is er voor zowel voor professionals als ouders/verzorgers. Met als doel: een optimale zorg buiten het ziekenhuis. Het doel voor 2016 is dat alle partijen bekend zijn met het systeem en dit gaan gebruiken in de dagelijkse praktijk.

Laten we de schotten in de kindzorg slopen!
Voorzitter Jacob Hofdijk zegt in een blog op SKIPR: ‘De invoering van het MKS-gedachtegoed is voor BINKZ belangrijk en betekent onder meer: het invoeren van het overkoepelend zorgplan dat transmuraal zal worden gehanteerd. Dit zorgplan verbindt alle medische aspecten en de hulpbehoeften van kind en gezin, het wordt een verbindende schakel tussen kind en gezin en alle partijen die zich samen inspannen om de beste zorg voor het zieke kind en het gezin te leveren.’

De blog van Jacob Hofdijk van 11 september 2018 is integraal te lezen op de website van SKIPR.

Meer informatie over het MKS-programma is te vinden op www.mksprogramma.nl